Σύστημα Ηλεκτρονικής Μάθησης που παρέχει το Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών JUBILEE για την διαχείριση ηλεκτρονικών μαθημάτων. Οι χρήστες για να εισέλθουν στο e-courses, χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που τους διαθέτει το φροντιστήριο. Για τεχνικά προβλήματα τα οποία σχετίζονται με το σύστημα Ηλεκτρονικής Μάθησης μπορείτε να επικοινωνήσετε στο info@jubilee.gr