ΑΒ JUNIORS 1&2

22 Μαρτίου, 2020
HOMEWORK AB JUNIOR 1 and 2
1) ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
2) Companion σελ.41-42 ορθογρ. όλες τις λέξεις και Αντιγρ. 2 φορες.
Σελ. 41-42 απ’εξω τα πινακάκια και Ορθογρ.
Σελ. 43-44 όλες τις ασκήσεις
3) W.B. σελ. 66-69
4) Να κάνετε επανάληψη τα μαθήματα 21, 22, 23 (ορθογρ., πινακάκια και Ανάγνωση)
Κατεβάστε τα αρχεία:
B SENIOR 1 (Mrs Christina)A JUNIOR