ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΕΣ
 • Εκμάθηση γερμανικής γλώσσας

  Η γερμανική γλώσσα είναι η μητρική γλώσσα για περισσότερα από 100 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη και ομιλείται ως δεύτερη ξένη γλώσσα από περίπου 80 εκατομμύρια ανθρώπους. Επίσης, είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Τα Γερμανικά είναι δύσκολα! Μύθος ή πραγματικότητα?

  Η αντίληψη που επικρατεί και χαρακτηρίζει τα Γερμανικά ως δύσκολη γλώσσα είναι εντελώς εσφαλμένη. Αποθαρρύνονται έτσι πολλοί άνθρωποι από την εκμάθηση μιας γλώσσας που αποτελεί διαβατήριο για σπουδές αρίστου επιπέδου σε πανεπιστήμια της Γερμανίας, και ανοίγει την πόρτα σε νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.

  Η γερμανική γλώσσα έχει παρόμοια δομή με την ελληνική και μια σύγκριση των γραμματικών των δύο γλωσσών αποδεικνύει ότι δομούνται και αναπτύσσονται με την ίδια περίπου λογική. Για παράδειγμα υπάρχουν άρθρα, διαφορετικά γένη και οι ίδιες ακριβώς πτώσεις στην κλίση ουσιαστικών και επιθέτων.

  Η μεθοδολογία μας

  Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Jubilee προσφέρουμε έναν ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών που βασίζεται στην επικοινωνιακή εκμάθηση της Γερμανικής Γλώσσας. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι μαθητές έρχονται σε επαφή με στοιχεία του Γερμανόφωνου πολιτισμού τόσο από τη θεματολογία της διδακτικής ύλης όσο και από επιπρόσθετο αυθεντικό υλικό (ταινίες, τραγούδια, περιοδικά κ.α.). Με την ολοκλήρωση κύκλου σπουδών οι μαθητές είναι σε θέση να συμμετέχουν με επιτυχία στις εξετάσεις για να αποκτήσουν τα διπλώματα Γερμανικών που χορηγεί το Ινστιτούτο Goethe (Α1, Α2, Zertifikat B1, B2, C1, C2) και το Υπουργείο Παιδείας (Κ.Π.Γ).